Pubblicazioni

Altri filtri

Working paper 9/2024 di S. Turchetti, T. Ferraresi, L. Piccini, L. Ghezzi e R. Paniccià

Leggi...

Working paper 6/2022 di M. L. Maitino, M. Mariani, V. Patacchini, L. Ravagli, N. Sciclone

Leggi...

Working paper 3/2022 di C. Agnoletti, C. Ferretti, P. Lattarulo e L. Piccini

Leggi...

Working Paper 2/2021 a cura di M. L. Maitino, L. Ravagli, N. Sciclone

Leggi...

Working Paper 1/2021 di P. Brunori, M. L. Maitino, L. Ravagli e N. Sciclone

Leggi...